• Thoracolumbar Brace

  Thoracolumbar Brace

  - thoracolumbar නම්‍යතාවය, දිගුව සහ භ්‍රමණය සීමා කරන්න.

  - ස්ථාවර සහාය ලබා දෙන්න.

  - පොලිමර් ප්ලාස්ටික් පත්රය, ඉහළ ශක්තිය, සැහැල්ලු බර.

  - තිරස් හා සිරස් ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි අතර පුළුල් පරාසයක පුද්ගලයින් සඳහා සුදුසු වේ.

  - කොඳු ඇට පෙළට, න, ස්ථාවර සහයක් ලබා දීම සඳහා කොටස් දෙකකින් ඉදිරිපස සහ පසුපස ඉදිකිරීම්.

  - උරස් කොලම්බරයේ ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා පේළි සැකසූ මෝස්තරය, උදරයේ පීඩනය effectively ලදායී ලෙස වැඩි කිරීම.

  - ඉණ වායු බෑග් නිර්මාණය, රෝගියාට වඩාත් සුවපහසු ඇඳුම් ඇඳීමට සලස්වන්න.